اولین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و دارویی گرگان 96

تاریخ شروع: سه شنبه 96/11/10 (01/30/2018)
تاریخ پایان: جمعه 96/11/13 (02/02/2018)
نوع نمایشگاه:داخلی
وب سایت:caspianexpo.ir
تلفن:021-22385624-22071240
فکس:021-43855374
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی قائمشهر
آدرس: قائمشهر، جنب پل تلار
Close