پیش بینی اثرات سرطان پستان در بیماران مبتلا با استفاده از پارامترهای آزمایش CBC

right leftپیش بینی اثرات سرطان پستان در بیماران مبتلا با استفاده از پارامترهای آزمایش CBCپیش بینی اثرات سرطان پستان در بیماران مبتلا با استفاده از پارامترهای آزمایش CBC
سرطان پستان امروزه رایج ترین سرطان و دومین عامل مرگ و میر در خانم ها به شمار می آید به نحوی که در آمریکا به ازاء هر 8 خانم یک نفر مبتلا به سرطان پستان وجود دارد. برهمین اساس هر اندازه این سرطان زودتر تشخیص داده شود و اقدامات درمانی سریع تر انجام گیرد قاعدتا با درمان آسان تر و موفق تر روبه رو خواهیم بود.
در تحقیقی که در سال 2016 در ژورنال Molecular and clinical oncology به چاپ رسیده است به بررسی اثرات در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از آزمایشCBC پرداخته شده است. در این مطالعه که بر روی 162 بیمار مبتلا به این سرطان انجام گرفت، به ارتباط بین شاخص های مربوط به سلول های قرمز خون (RCI) به عنوان مثال RBC، HCT، MCHC، MCV، MCH و نسبت نوتروفیل به لمفوسیت (NLR) در آزمایشCBC با سایز تومور، مرحله کلینیکال بیماری، بافت شناسی تومور و... پرداخته شده است. در آنالیزهایی که بر روی بقای عاری از بیماری انجام گرفت نشان دهنده این مطلب بود که بیماران با فاکتور وزن متوسط هموگلوبین (MCH) بالاتر دارای بقای عاری از بیماری کوتاه تری نسبت به بیمارانی که دارای MCH پایین می باشند، هستند. در نتیجه گیری این تحقیق چنین استنباط شده است که اندازگیری فاکتور MCH در آزمایش CBC می تواند به عنوان یک شاخص قابل پیش بینی در ارتباط مستقیم با بقای عاری بیماری در بیماران مبتلا به سرطان پستان باشد.
گردآوری و تنظیم مطالب: امین طاهری و حسین دباغی
image
Close