سیستم مدیریت کنترل کیفیت

شرکت فرزانه آرمان به منظور اطمینان از ارائه محصولات منطبق با استاندارهای بین المللی، اقدام به پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO13485:2012 نموده است. بر این اساس کلیه دستورالعمل ها، مدارک و فرآیندهای سازمان بصورت مدون تهیه شده است. همچنین واحد کنترل کیفیت براساس طرح کیفیت (برنامه کیفیت) محصول و تکنولوژی ساخت تدوین شده در واحد تحقیق و توسعه R&D کلیه مراحل تولید اعم از مواد اولیه، مرحله حین تولید و محصول نهایی را مورد ارزیابی دقیق خود قرار می دهد و چک لیست های مربوط به هر دستگاه یا فرآورده را تکمیل و ثبت می نماید. کلیه سوابق مربوط به هر محصول مطابق با فرآیند کنترل کیفیت نگهداری می شود و کلیه اقدامات و خدمات پس از فروش جهت جلب رضایتمندی مشتریان تا پایان چرخه عمر محصول ثبت و نگهداری می گردد.

هدف ما ارائه محصولی متمایز از دیگران با بالاترین سطح کیفیت است. برای نیل به این هدف، سیستم های سخت گیرانه ای در فرآیند تولید و کنترل کیفیت محصولات طراحی و بکار گرفته شده است.
سیستم مدیریت کنترل کیفیت
Close