مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی
مسئولیت اجتماعی (Social Responsibilities)

شرکت فرزانه آرمان با تشکیل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي موثر در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (CSR) نموده است. بدون شک هیچ تغییری از کوچکترین اجتماعات تا کل کشورمان مگر با ایجاد حس کمک و یاری و مسئولیت پذیری در برابر یک دیگر محقق نمی شود. ما در تلاشیم تا مسئوليت هاي اجتماعي خود را در قبال جامعه، کارمندان، مشتريان، نمایندگان فروش، دولت و سهامداران با شعار ما همه در قبال یکدیگر مسئولیم به نحو احسن ايفا نمايیم.

- مسئولیت های اجتماعی شرکت فرزانه آرمان برای گروه های مختلف به شرح زیر اعلام می گردد.
- مسئولیت های اجتماعی شرکت فرزانه آرمان در قبال جامعه: حفظ محيط زيست و کاهش آلايندگي، استخدام بخشی از کارکنان از سازمان بهزیستی، مشارکت در امور اجتماعی عام المنفعه
- مسئولیت های اجتماعی شرکت فرزانه آرمان در قبال کارمندان: فرآهم آوری بسترهای لازم برای رشد مهارتها، دانش و تجربه افراد ضمن تامین آسایش و نیازهای اساسی بگونه ای که کارکنان همواره شرکت را به عنوان یک حامی و پشتیبان خود و خانواده شان احساس کنند.
- مسئولیت های اجتماعی شرکت فرزانه آرمان در قبال مشتريان: توليد محصولات با کيفيت، ايمن و دارای کارایی مناسب، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و تولید محصولات متنوع به منظور ایجاد تجربه خوب در زمان استفاده از محصول
- مسئولیت های اجتماعی شرکت فرزانه آرمان در قبال نمایندگان فروش: حمایت معنوی و کمک های زیرساختی به منظور آموزش و ارتقاء سطح مهارت های گوناگون مورد نیاز برای توسعه کسب و کار
- مسئولیت های اجتماعی شرکت فرزانه آرمان در قبال دولت: ارتقاء محصولات در راستاي کمک به دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 و دیگر اسناد بالادستی
- مسئولیت های اجتماعی شرکت فرزانه آرمان در قبال سهامداران: توسعه پایدار و بهبود مستمر جایگاه شرکت در عرصه داخلی و بین المللی

بنی آدم اعضای یکدیگرند ...........................که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار ...........................دگر عضوها را نماند قرار
تو که از محنت دیگران بی غمی.....................نشاید که نامت نهند آدمی

ما همه در قبال یکدیگر مسئولیم.
Close