فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی شرکت فرزانه آرمان بر اساس ارزش های مجموعه تعریف شده است که نحوه انجام کار، نوع نگاه به مشتری و تعامل و همکاری در بین کارمندان را شکل می دهد.

- پایبندی به اخلاق در محیط کار
ما متعهدیم به ارزش های سازمان اعتقاد راسخ داشته و در راستای آن گام برداریم. این ارزش ها شامل انجام کارها بصورت صحیح، احترام به یکدیگر، فرهنگ کار گروهی و ... می باشد.
ما تلاش می کنیم که در گفتار مان سخن راست و کردارمان مطابق با عمل صحیح باشد تا بتوانیم بزر اعتماد را در سازمان خود تقویت نماییم.
ما از رقابت های منفی با دیگران پرهیز نموده و سعی داریم که کار خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

- مشتری گرایی و مسئولیت پذیری:
ما به رعايت احترام‌ و خواست مشتری تاكيد داشته و انتظار داریم همكاران با اعتقاد به اينكه مشتری شريك شركت است، در جهت توسعه فعاليتها و مشاركت همه جانبه با مشتری تلاش نمايند.
ما بر بهبود خدمات قابل ارائه به مشتري تاكيد داریم و توجه به نظرات مشتري را از مهمترين وظايف خود می دانیم.
ما به تعهد مستمر در جهت نیاز مشتریان، ایجاد ارتباط بلند مدت با مشتریان، و فراهم سازی پشتیبانی فنی قابل اعتماد تاکید داریم.
ما در قبال وعده ها و تعهدات خود مسئول هستیم.

- همکاری و نوآوری
ما در تلاشیم محيطی مناسب برای پرورش خلاقيت‌، مهارت تفكر‌،‌ توانايی اظهار نظر منطقی و نقد منصفانه ايجاد كنیم.
ما غالباً جهت ارائه ایده ها و راه های جدید برای انجام کارها با یکدیگر همکاری می نماییم.
ما از کارمندان خود انتظار داریم که بهروری و کارایی خود را در انجام صحیح کارها بهبود بخشند.
ما در جستجوی فرصت های جدیدبرای ارائه خدمات جدید به مشتریان خود هستیم.
ما تلاش می كنیم كه مهارتهای ارتباطي کارمندان را با تاكيد بر اعتماد به نفس‌، احساس مسئوليت‌، فعاليت گروهی، احترام به حقوق انسانها و تفكر انتقادی، ارتقاء دهیم.
فرهنگ سازمانی
Close