کیفیت و نوآوری

شرکت فرزانه آرمان با شعار سازمانی (ما مسئولیم...) تاکید بر اهمیت تولید محصولات باکیفیت را با هدف رضایتمندی مصرف کنندگان و تولید محصولات با کیفیت ایرانی را نشان می دهد. با انتخاب دقیق مواد اولیه با کیفیت همچنین وجود استانداردهای کیفیت دقیق در سراسر فرایند تولید تضمینی است برای نام تجاری فرتست. تولید با کیفیت در فرزانه آرمان بدین معناست که با در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی و با انتخاب دقیق تولید کنندگان مواد اولیه و با استفاده از محصولات با کیفیت و اجرای مناسب تکنیک های آماده سازی کنترل کیفی محصول به صورت دایم بررسی گردد.
کیفیت و نوآوری
Close