شرکای تجاری

شرکای تجاری
یکی از باورهای ما مشارکت با شرکت ها، مجموعه های دارای فناوری و تکنولوژی به منظور هم افزایی و پیشرفت سریعتر می باشد. در این راستا شرکت فرزانه آرمان (FARTEST) با چندین شرکت اروپایی و آسیایی در زمینه تحقیق و توسعه محصولات و همچنین تولید فرآورده ها و دستگاه های آزمایشگاهی فعالیت دارد. همکاری های ما در قالب انتقال تکنولوژی، مشارکت تجاری Joint-venture و تحقیقات مشترک جهت خلق ایده و محصولات جدید می باشد.
Close