تاثیر ماده ضد لخته K2 EDTA و K3 EDTA برروی نتایج آزمایشCBC

right leftتاثیر ماده ضد لخته K2 EDTA   و K3 EDTA   برروی نتایج آزمایشCBCتاثیر ماده ضد لخته K2 EDTA   و K3 EDTA   برروی نتایج آزمایشCBC
آزمایش CBC خون که به عنوان آزمایش تام خون نیز شناخته شده به عنوان رایج ترین نوع آزمایش بالینی به حساب می آید.
لوله های خونگیری که برای این نوع آزمایش استفاده می شوند حاوی ماده ضد انعقاد EDTA می باشند که معمول ترین و بهترین نوع از این نوع ماده در دو نوع K2 EDTA (دو پتاس) و K3 EDTA (سه پتاس) می باشد. در گزارشی که در سال 2011 در Athens Medical Society به چاپ رسیده است به بررسی تفاوت این دو ماده ضد انعقاد رایج در جواب آزمایش بیماران پرداخته شده است. در این تحقیق مشاهده شده است زمانی که بیماران یکسان با لوله های CBC مختلف K2 EDTA و K3 EDTA مورد آزمایش قرار می گیرند در فاکتور MCV دارای تفاوت هایی می باشند.
MCV پایین تر در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد K3 EDTA مشاهده شده است (به طور معمول 1%- تا 1.3% - تفاوت) و به این نکته اشاره شده است که MCV در غلظت های بالای K3 EDTA (تا 10 برابر) تحت تاثیر قرار نگرفته در حالی که K2 EDTA در غلظت های بالا سبب یک افزایش جزیی در فاکتور MCV می شود. همچنین این نکته گزارش شده است که تفاوت فاکتور MCV بین لوله های K2 EDTA و K3 EDTA در نمونه هایی که باpH پایین خون مواجه هستند (برای مثال بیمارانی که با عفونت های شدید مواجه اند) بیشتر مشاهده می شود.

گردآوری و تنظیم مطالب: امین طاهری و حسین دباغی

image
Close