آزمایش CBC و عفونت اولیه نوزادان

right leftآزمایش CBC و عفونت اولیه نوزادانآزمایش CBC و عفونت اولیه نوزادان
عفونت اولیه نوزادان به عنوان یکی از مهم ترین علل مرگ و میر در نوزادان تازه متولد شده می باشد که هم اکنون نیز تشخیص آن به عنوان یک چالش در علوم پزشکی به حساب می آید. در گزارشی که در سال 2013 میلادی به چاپ رسیده است به بررسی ارتباط میان فاکتورهای موجود در آزمایش CBC و احتمال ابتلا به عفونت اولیه نوزادان پرداخته شده است.
در این تحقیق 166092نوزاد مشکوک به عفونت اولیه را با گروه شاهد که شامل 293 نوزاد نگهداری شده در بخش مراقبت های ویژه بودند در فاکتورهای CBC با یکدیگر قیاس شدند.
در این تحقیق نشان داده شد که مقدار پایین گلبول سفید ، مقدار پایین نوتروفیل و نسبت بالای نوتروفیل غیربالغ به کل نوتروفیل در نوزادان با افزایش احتمال ابتلا به این عفونت ارتباط مستقیم دارد.

گردآوری و تنظیم مطالب: امین طاهری و حسین دباغی
Close