قرص بوگیر اتوکلاو فرتست

جهت از بین بردن بوی نامطبوع فرایند اتوکلاو استفاده می شود.
تعداد در بسته بندی: 100 عدد
نگهداری در دمای محیط
با توجه به حجم دستگاه اتوکلاو، تعداد ۱ تا ۲ قرص را همراه وسایل داخل اتوکلاو قرار دهید.
قرص بوگیر اتوکلاو فرتست
Close