چسب انتلان فرتست

چسب سیتولوژی برای چسباندن لام به لامل استفاده می شود.
بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: مقدار معینی از چسب را روی لام قرار داده و به آرامی لامل را روی آن قرار دهید.
Close