رنگ پاپانیکولا OG6 فرتست

در سیتولوژی بالینی برای رنگ امیزی سیتوپلاسم استفاده می شود.
بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: : لام حاوی نمونه را پس ار فیکس کردن و اماده سازی به مدت 10 الی 15 دقیقه درون جار حاوی محلول قرار دهید.
Close