معرف کواکس فرتست

معرف کواکس(اندول) فرتست در آزمایش های بالینی جهت بررسی تست اندول مورد استفاده قرار می گیرد.
بطری قطره چکانی 15 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: پس از اماده سازی نمونه 5 قطره از معرف را افزوده و تغیر رنگ نمونه به قرمز را بررسی کنید.
Close