رنگ هماتوکسیلین مایر فرتست

برای رنگ امیزی هسته سلول ها در بافت شناسی استفاده می شود.
بطری شیشه ای 250 میلی لیتر
نگهداری در دمای محیط
نحوه استفاده: لام حاوی نمونه را پس ار فیکس کردن و اماده سازی به مدت 10 الی 15 دقیقه درون جار حاوی هماتوکسیلین قرار دهید.
Close