سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی

سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی
زمان 11الی 14 مهر 96
آدرس مکان برگزاری: شیراز- شهرک گلستان- بلوار دهخدا- شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس
ساعت بازدید: 10 الی 18
Close