چهارمین دوره مهارت آزمایشگاهی کارشناسان شبکه آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو (توانا)

right leftچهارمین دوره مهارت آزمایشگاهی کارشناسان شبکه آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو (توانا)چهارمین دوره مهارت آزمایشگاهی کارشناسان شبکه آزمایشگاه های دانش آموزی فناوری نانو (توانا)
 ابتدا جلسه آموزش تئوری سنتز نانوذرات طلا به روش کلوئید با دستگاه طیف‌سنج مرئی – فرابنفش توسط خانم هادیان (دانشجوی دکتری بیوفیزیک) برگزار شد.
پس از آن کارشناسان و اعضای شرکت کننده از کانون برگزیدگان، به سه گروه و چهار زیر گروه تقیسم‌بندی شدند. هریک از گروه‌ها برای کار و آشنایی با یکی از دستگاه‌های آزمایشگاهی و هریک از زیرگروه‌ها برای انجام آزمایش و سنتز نانوذرات طلا به فعالیت پرداختند.

در این روند نمایندگانی از شرکت‌های سازنده دستگاه‌های آزمایشگاهی از جمله شرکت نانوسیستم پارس، توسعه فناوری مافوق صوت، فرزانه آرمان، پارس نهند، یارنیکان صالح، نانوآزما، ویراتجارت بکر، پیام آوران نانوفناوری فردانگر در محل برگزاری جلسات حضور یافته و در مورد تجهیزات ساخت خود برای کارشناسان توضیح دادند. همچنین شرکت‌ الماس‌واره دانش (با نام تجاری تماد کالا) تهیه مواد و شیشه آلات آزمایشگاهی را برعهده داشت.

در ادامه جناب آقای جواد معتمدی کارشناس اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در پژوهش‌سرای فضیلی حضور یافته و از روند برگزاری دوره و کارگاه‌های آموزشی بازدید کرد.

پس از انجام آزمایش سنتز نانوذرات طلا و کار با دستگاه طیف‌سنج و همچنین آموزش دستگاه‌های انفجار الکتریکی سیم، التراسونیک، اسپین‌کوتر، الکتروریسی، اسپاترینگ، سانتریفیوژ دور بالا، حمام مافوق صوت روز دوم دوره به پایان رسید. 

در هر یک از مراحل آموزش در این دوره امکان کار عملی، سنتز نانوذرات طلا و کار با هر یک از دستگاه‌ها برای همه افراد وجود داشت. ضمناً کارشناسان و شرکت کنندگان در هنگام انجام آزمایش‌ها توسط مدرسان ارزیابی شدند که در نتیجه نهایی برای دریافت گواهی این دوره موثر خواهد بود.

منبع: http://nanoclub.nano.ir
Close