اولین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و دارویی گرگان 96

اولین دوره نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و دارویی گرگان 96
شروع نمایشگاه: سه شنبه 96/07/18 (10/10/2017)
اختتامیه نمایشگا: پنجشنبه 96/07/20 (10/12/2017)
نوع نمایشگاه: بین المللی
آدرس وب سایت نمایشگاه:northhealth.ir
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی گلستان
آدرس: گرگان، بزرگراه گرگان آق قلا
Close